Потребители

Пласмент на майчината кърма:
Извършва се от мед.сестра, под ръководството на отговорника на сектора и със знанието на Директора.

На здравни заведения кърма се предоставя безплатно по установения ред срещу складова разписка.

На частни лица кърмата се предоставя по Постановление №188 от 05.05.1997г.

  • по т.2 на здрави кърмачета в домашна обстановка срещу заплащане по 1.80лв. за литър. Издава се квитанция.
  • по т.3 на кърмачета със заболявания, нуждаещи се от майчина кърма- безплатно срещу талон-направление/със съответния изходящ № от здравно заведение/. Издава се ордер с квитанция.
  • по т.4 на кърмачетата, чиито майки са със заболявания от туберкулоза, диабет, сърдечно-съдови и психически заболявания - безплатно/срещу талон-направление с изходящ № от здравно заведение/. Издава се ордер с квитанция.