Правилното хранене е жизнено необходимо за всяка възраст, но то е особено важно за детето, защото доставената чрез храната енергия се използва не само за поддържане на жизнените процеси, но и за растеж. Днес съществува почти универсален, общоприет консенсус, че майчиното мляко е най-добрата храна за новороденото и кърмачето, защото нейните свойства улесняват прехода от вътреутробен към извънутробен начин на живот. Тази видово специфична течност осигурява голямо разнообразие от биоактивни вещества, необходими на кърмачето за развитието на мозъка, червата и имунната система. Кърмата съдържа много компоненти, които предпазват бебето от инфекции и болести. Протеините, съдържащи се в нея, се усвояват много по-лесно от бебето, отколкото тези, съдържащи се в адаптираните млека и кравето мляко. Същото важи и за съдържащите се в кърмата калций и желязо.